Celem grupy jest organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalno – edukacyjnym, promującym kontakty kulturalno-oświatowe oraz turystyczne między Polską a Finlandią, innymi krajami nordyckimi oraz bałtyckimi, a także popularyzowanie interesujących faktów i wydarzeń we wszystkich dziedzinach życia krajów nordyckich i bałtyckich. Relacje Polski z krajami nordyckimi i bałtyckimi a szczególnie z Finlandią.

Członkowie zespołu wcześniej działali w ramach Towarzystwa Polska Finlandia oraz w środowisku akademickim głównie wydziałów lingwistycznych. Wcześniej również realizowali projekty wspólnie z Ambasadą Finlandii, m.in podróże studyjne dziennikarzy, seminaria, wystawy, otwarte imprezy o charakterze integracyjnym (fińskie pikniki), oraz doroczne tournee po Polsce Świętego Mikołaja z Finlandii. Również we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy współpracowali w procesie przekształcania kolonii domków fińskich – Jazdów w otwartą przestrzeń publiczną.

W skład Grupy Projektowej wchodzą:

Anna Kulicka-Soisalon-Soininen – dziennikarz, reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych, tłumacz, była wiceprezes Towarzystwa Polska-Finlandia.

Jukka Soisalon-Soininen – dziennikarz, licencjonowany przewodnik i organizator podróży tematycznych dla grup i osób indywidualnych po Polsce i Finlandii, ale również innych zakątkach Europy.

dr Ewelina Bator – adiunkt w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka literatury fińskiej i estońskiej.

Marek Zipper – absolwent Akademii Sztuk Pięknych ze specjalnością: plakat i projektowanie graficzne. Odbył również studia animacji u reżysera Witolda Giersza w studiu Hanna Barbera. W 1995 roku otworzył własne studio graficzne – Zipper Studio

Marcin Góralski – Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się fotografią, grafiką, wideo, wydrukami 3D. Współtworzy grupę projektową Patumi-Design.pl. Należy do grupy artystycznej „kogiel-mogiel„.
Realizuje zlecenia z zakresu projektowania graficznego, fotograficznego, filmowo – dokumentalnego, wizerunkowego, czy motion design.