Projekt zatwierdzony przez komitet

Grupa robocza:
Anna Kulicka-Soisalon-Soininen (soisalonsoininen.a@gmail.com)
Ewelina Bator (ewelina.bator@gmail.com)

Kiedy dwaj artyści spoglądają w tym samym kierunku, zazwyczaj dostrzegają zupełnie różne szczegóły. Wystawa ”One Finland – Two Worlds” łączy ze sobą dwie wizje jednego kraju – Finlandii – w setną rocznicę uzyskania niepodległości. Autorami zdjęć są Michał Miedziński (Polska) oraz Tuukka Ervasti (Finlandia). Fotografie Miedzińskiego pokazują piękno fińskiej natury, podczas gdy Ervasti prezentuje nam czarno-białe, surowe portrety oraz krajobrazy miejskie. Te różne perspektywy mogą stworzyć kompletny, wielowymiarowy obraz Finlandii. Swego rodzaju podsumowaniem i dopełnieniem tego obrazu będzie koncert fińskiej grupy Mustat Silmät, towarzyszący otwarciu wystawy.
Prezentacja fotografii będzie towarzyszyła między innymi międzynarodowej konferencji studentów filologii ugrofińskich IFUSCO, która we wrześniu 2017 roku odbędzie się w Warszawie.

Miejsce wystawy:
Wydział Neofilologii UW
Muzeum Etnograficzne w Warszawie (trwają negocjacje)
Warszawskie klubokawiarnie

Planowana jest również współpraca z Konsulatami Honorowymi Finlandii na terenie całej Polski.

Linki:
http://www.mustatsilmat.fi/
http://www.tuukkaervasti.net/
http://www.finlandia.org.pl/