MANNERHEIM – PUOLAN VUODET / MANNERHEIM – POLSKIE LATA

„MANNERHEIM – PUOLAN VUODET”

pod redakcją

Anny i Jukki Soisalon-Soininen

W grudniu 2020 ukazała się w Finlandii książka „MANNERHEIM – PUOLAN VUODET”.

Publikacja mówi o tym co C.G. Mannerheimie robił w Polsce, o jego związkach z Polską po zakończeniu służby w Armii Carskiej oraz o jego prywatnych kontaktch z Polakami, utrzymywanych przez niego do końca życia.

Wydawca: readme.fi

Oprawa graficzna: Marek Zipper

Współautorzy: Herman Lindqvist, Michał Kopczyński, Piotr Wysocki, Marcin Adamiak, Jussi Nuorteva, Leszek Celej, Inka Zamoyska, Marek Potocki, Timo Salminen, Piotr Morawski, Gabriela i Piotr Morawski, Anna Tabaka, Anna Fic-Lazor, Carl-Fredrik Geust, Jan Lubomirski-Lanckoroński, Jukka Mallinen i Jarosław Suchoples

Najlepsze lata swego życia C. G. Mannerheim spędził w Polsce, sam tak o tym pisze, ale wiedza o nich jest znikoma. Jeszcze mniej wiadomo o późniejszych związkach Mannerheima  z Polską, po tym jak zrzucił z siebie mundur carskiego generała i poświecił się budowaniu przyszłości własnej ojczyzny.

Polskę Mannerheim zachował w swym sercu do ostatnich dni życia. Dowodzi tego nie tylko dozgonna przyjaźń z księżną Marią Lubomirską i wieloletnia korespondencja z innymi, ale też wysiłki jakie czynił, by uwolnić swoich przyjaciół z aresztów i obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej.

Jako polityk i wódz , ale też prywatnie, jako szara eminencja, tworzył podwaliny stosunków dyplomatycznych pomiędzy Finlandią i Polską.

Ta książka odkrywa nowe fakty z życia marszałka Mannerheima, rzuca nowe światło na jego stosunki z Polakami, z arystokracją, ułanami, artystami czy rodziną słynnych szewców. Pokazuje jak Polska wpłynęła na jego sposób myślenia. Pozwala spojrzeć na Polskę jego oczami.

Polskie wydanie przewidziano na rok 2022